Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi fick som första energibolag i Finland EKOenergi-märkning också för sin fjärrvärme

Borgå Energi börjar från och med den 1.6.2022 sälja EKOenergi-märkt fjärrvärme som det första energibolaget i Finland. Vår EKOvärme produceras i vår värmekraftanläggning i Tolkis med förnybara energikällor.

Borgå Energi producerar och säljer EKOenergi, närmare bestämt EKOenergi-märkt el och snart också värme. Vi är det första energibolaget i Finland, vars fjärrvärme bevisligen fyller de stränga internationella kriterierna för EKOenergi. Finlands naturskyddsförbund, som övervakar användningen av EKOenergi-märkningen, beviljade i början på året Borgå Energi lov att sälja EKOenergi-märkt fjärrvärme. Både den nuvarande kolneutrala PBEvärmen och EKOvärmen, som börjar saluföras i juni, säljs åt såväl våra konsument- som företagskunder.

Vi vill vara en innovativ föregångare samt ett genuint ansvarsfullt energibolag”, säger chefen för värme och produktion, Ari Raunio, och fortsätter: ”grundvalen för de kriterier, som berättigar användning av EKOenergi-märket, utgörs av kvaliteten på den träsubstans, som används för produktionen. Kvaliteten på de fraktioner som fås från skogen är noggrant definierade och kontrolleras i årliga revisioner. EKOenergi-märkt el har vi redan i åratal sålt åt våra kunder. Nu får också våra fjärrvärmekunder tillgång till miljövänlig EKOenergi-märkt fjärrvärme, som uppfyller stränga internationella kriterier.

Borgå Energi har 2 050 fjärrvärmeanslutningar, vilket innebär ca 35 000 kunder.’’

EKOenergi – föregångarens val

En medveten kund väljer idag en energi, som producerats hållbart och med omtanke om miljön. Genom att välja vår nya EKOenergi-märkt värmprodukt – EKOvärme – kan såväl konsumenter som företag visa sitt engagemang för miljömässigt hållbara lösningar och uppmuntra andra att göra lika”, konstaterar Borgå Energis fjärrvärmechef Oskar Tillander.

EKOenergi är ett miljömärke, som administreras av Finlands naturskyddsförbund. Energi, som beviljats EKOenergi-miljömärke, är inte endast förnybar utan den kommer från anläggningar, som uppfyller stränga, klara och av flera olika miljöorganisationer fastställda hållbarhetskriterier. EKOenergi-användare får använda EKOenergi-loggan i sina publikationer och utrymmen samt på sina med EKOenergi tillverkade produkter.

 

Tilläggsuppgifter:
Oskar Tillander, fjärrvärmechef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
040 653 3311, oskar.tillander@pbe.fi

EKOenergi-märke: https://www.ekoenergy.org/