Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi höjer leveransskyldighetspriserna

Borgå Energi höjer leveransskyldighetspriserna på el från och med den 1.6.2022 med i medeltal 33 % beroende på elförbrukning och typanvändare. Prisförhöjningen gäller en fjärdedel av vår försäljningsvolym och cirka hälften av våra kunder. Kunder med tidsbundna elkontrakt berörs inte av förändringen.

Marknadspriserna på el steg under höstens gång och var exceptionellt höga i december. Även om priserna i början av året har varit något rimligare än i december är de fortsatt höga, vilket leder till att det är nödvändigt att justera försäljningspriserna.

Borgå Energi har avvaktat och inte höjt sina leveransskyldighetspriser utan tog smällen för sina kunders del i december. Vi höjer nu priserna för de kunder som köper el till listpris från och med den 1.6.2022 eftersom de höga marknadspriserna inte varit ett övergående fenomen”, säger Borgå Energis kundrelationschef Maria Käki.

Som bolag strävar vi efter att vara stabilt, och i vår prissättning se till att vi erbjuder våra lokala kunder ett så bra pris som möjligt. Även efter förhöjningen är våra leveransskyldighetspriser bland de förmånligaste i landet och rejält under snittpriset”, fortsätter Käki.

Priset på el består av en grundavgift (euro/månad), samt en energiavgift (c/kWh). Prisförändringen gäller från början av juni. Borgå Energi har senast justerat sina leveransskyldighetspriser i januari 2015, och då sänktes de med ca 5 %.

Effekten av den kommande prishöjningen:

  • i en våningshuslägenhet ca 61 €/år
    (förbrukning ca 2 500 kWh/år)
  • i ett småhus, icke eluppvärmt, ca 115 €/år
    (förbrukning ca 5 000 kWh/år)
  • i ett egnahemshus, eluppvärmt, ca 413 €/år
    (förbrukning ca 18 000 kWh/år)

Ytterligare information:

Maria Käki, kundrelationschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab