Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi hyr som första energibolag i Finland ut vindkraftsandelar åt sina kunder

Borgå Energis elkunder erbjuds nu möjligheten att producera vindel utan några investeringar i egen teknisk utrustning. Bolaget hyr ut vindkraftsandelar från vindparken i Mäkelänkangas. Metoden är den samma som på solenergisidan, där kunder kan hyra in sig i bolagets solkraftverk genom att reservera en panel eller flera. Den energi som vind- eller solkraftsandelen producerar gottgörs i elfakturan.

– En vindkraftsandel producerar ungefär den mängd energi som ett kombiskåp med kyl och frys i genomsnitt förbrukar per år. Man kan naturligtvis hyra fler andelar, säger Jukka Rouhiainen, utvecklings- och miljödirektör på Borgå Energi.

Vindparken är belägen i Mäkelänkangas i Fredrikshamn, på samma ställe som bolaget i fjol lät bygga Finlands största markmonterade solkraftverk i samarbete med sju andra sydfinländska energibolag. Att bygga vind- och solkraft på samma ställe var ett genomtänkt beslut. Då det föds mycket solel på sommaren, producerar vindmöllorna speciellt bra vintertid. Produktionsformerna stöder således varandra.

Bolaget ville erbjuda sina kunder ett lätt och förmånligt sätt att komma igång med produktion av förnybar energi. Enligt Rouhiainen är en vindkraftsandel ett bekymmersfritt sätt att bekanta sig med utsläppsfri elproduktion och samtidigt minska på sitt ekologiska fotavtryck.

– Borgå Energi har under de senaste åren investerat stort i grön energi. All el vi säljer är förnybar till 100 procent och garanterade med ursprungsgarantier. Nu vill vi hjälpa våra kunder att göra betydande miljögärningar.

Vindparken i Mäkelänkangas består av fyra 2 MW turbiner av Hyundai Heavy Industries. Parkens effekt är 8 MW och den producerar i sin helhet ungefär 20 GWh energi i året. Mängden motsvarar det årliga energibehovet av ungefär 6000 medelstora höghuslägenheter.