Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Borgå Energi och Ensto undertecknade ett samarbetsavtal

Two men sit at a table with papers in front of them and pens in their hands.

Foto: Ensto / Jenni Niemelä

Borgå Energis och Enstos samarbetsprojekt framskrider! I dag undertecknade vi vårt samarbetsavtal med Ensto. På bilden Enstos vd Markku Moilanen och Borgå Energis vd Måns Holmberg.

Målet med projektet är att utnyttja spillvärme från Enstos fastighet i vårt fjärrvärmenät. Planeringsarbetet börjar genast under våren, och byggarbetena kan börja i slutet av 2024.

Samarbetsprojektet stöder både Borgå Energis och Enstos miljövärden och målsättningar i fråga om hållbar utveckling. För Borgå Energi är projektet ett ytterligare steg mot värmeproduktion som inte baserar sig på förbränning.