Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi och Keravan Energia grundar ett nytt bolag

Borgå Energi Ab och Keravan Energia Oy grundar ett gemensamt entreprenörsbolag för nätbyggnad. Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab startar sin verksamhet i april 2017. 

Det nya bolaget kommer att koncentrera sig på att producera entreprenörsservice för sina ägare, som delar på ägarandelen. Nylands Nätbyggnad bygger och uppräthåller elnät i Kervo, Sibbo, Borgnäs, Borgå och Lovisa. Bolagets omsättning beräknas till en början ligga på 8-9 miljoner euro.

Kostnadseffektivitet är orsaken varför man bestämt sig för att samarbeta i denna form.

“Tillsammans har vi lättare att klara oss i konkurrensen och att utveckla vår verksamhet. Tanken är att så småningom vidga vårt nuvarande område”, säger Patrick Wackström, VD på Borgå Energi.

“Två likasinnade energibolag som opererar nära varandra drar nytta av att slå sammanslå krafterna. Genom att sammanslå våra resurser kan vi justera arbetsbördan och uppnår vissa stordriftsfördelar”, fortsätter direktören för nätaffärsverksamheten Osmo Auvinen från Keravan Energia.

Ungefär 20 personer flyttar till det nya bolaget som gamla arbetstagare från Borgå Energis dotterbolag Borgå Elnät och ungefär lika många flyttar från Kervo. Ingen sägs upp. Verkställande direktör och controller anställs som nya arbetstagare.

Borgå Elnät koncentrerar sig i fortsättningen på planering av elnät samt på egendomsförvaltning.

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab:s hemort blir Borgå.

 

Tilläggsuppgifter: