Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi samarbetar med Gradyent och IOTOI för att förbättra fjärrvärmenätets effektivitet

Borgå Energi inleder ett nytt samarbete med Gradyent och IOTOI i syfte att ytterligare optimera fjärrvärmesystemets energieffektivitet. Gradyent, som fokuserar på minimering av värmespill, skapar en digital tvilling åt Borgå Energis hela fjärrvärmenät. IOTOI:s trerörslösning integreras som en del i den digitala tvillingen, som erbjuder Borgå Energi en realtidsplattform för återvinning av värme i fjärrvärmenätet.

Det här partnerskapet är en central del av Borgå Energis omfattande investeringsprogram i syfte att förbättra fjärrvärmeeffektiviteten i Borgå. Huvudmålet med programmet är att säkerställa värmenätets framtidshållbarhet, och energieffektivitet är en viktig hörnsten i den strategin.

Det finländska startupföretaget IOTOI Ab erbjuder energibolag och fastighetsägare en unik lösning för en hållbar och kostnadseffektiv väg till ren energi. Bolagets PIP3-lösning gör det möjligt för såväl värmekonsumenter som spillvärmeproducenter att utnyttja returröret i fjärrvärmenät. Borgå Energi och IOTOI utvärderar i samarbetet PIP3- lösningens nuvarande effekter och skalbarhet. Gradyent, den ledande mjukvaruleverantören för fjärrvärme, går med som partner för att förbättra energieffektiviteten i värmesystemet i Borgå.

Gradyents Digital Twin Platform skapar en digital realtidstvilling av hela nätet genom att integrera geografiska, väder- och sensordata i fysikaliska modeller och artificiell intelligens. Plattformen ger fjärrvärmebolaget en möjlighet att optimera sitt nät, uppnå bättre verkningsgrader och simulera systemändringar.

Med hjälp av den digitala tvillingen undersöker Gradyent möjligheterna att ytterligare sänka temperaturerna i fjärrvärmevattnet för att kunna optimera temperaturen i realtid utan att för den skull påverka invånarnas uppvärmning. Dessutom analyserar Gradyent på många ställen de ekonomiska, miljö- och driftsmässiga möjligheter som PIP3- lösningens skalbarhet ger.

Borgå Energis chef för värme och produktion, Ari Raunio, döljer inte sin entusiasm: ”På Borgå Energi strävar vi ständigt efter de bästa lösningarna. Det här samarbetet ger oss ovärderlig information när det gäller att påskynda optimeringen.”

IOTOI:s verkställande direktör Johnny Holmström är positivt inställd: ”Vi är entusiastiska över det här samarbetet, som ger alla parter betydande insikter om energieffektivitet på systemnivå. Med hjälp av den digitala tvillingen kan vi skapa dynamiska scenarier och noggrant analysera returvärme.

Gradyents kundchef Peter Hulshof: ”Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Borgå Energi och IOTOI för att uppnå ett ännu hållbarare och driftseffektivare sätt att producera energi i Borgå. Vi är entusiastiska över att med Gradyent Digital Twin kunna erbjuda synpunkter på distributionen i realtid.”

Borgå Energi
Borgå Energi i Borgå i södra Finland är ett av de äldsta energibolagen i Finland. Borgå Energi har över 2 000 till fjärrvärmenätet anslutna fastigheter och ungefär 35 000 elkunder. Borgå Energi är en föregångare när det gäller produktion av ren energi. Vi erbjuder rena energilösningar, med vilka våra kunder kan minska sina utsläpp och sitt koldioxidavtryck. Nästan 100 % av den fjärrvärme vi producerar är förnybar.

IOTOI
IOTOI representerar den nya vågens företag inom energibranschen. Genom att kombinera ny innovativ teknologi med moderna cirkulärekonomiska affärsverksamhetsmodeller har IOTOI hjälpt energiföretag och fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och samtidigt arbeta för ett hållbart, öppet och gemensamt energisystem.

Gradyent
Med Gradyents hjälp kan fjärrvärmebolag optimera, minska Co2-utsläppen och bygga ut sina system så att de kan leverera förmånlig och pålitlig värme. Gradyent har utvecklat en mjukvara baserad på sin Digital Twin -teknologi, som gör en digital kopia av ett fysiskt värmesystem genom att förena geografiska, väder- och sensordata med fysikbaserade modeller och artificiell intelligens. Digital Twin möjliggör optimering av värmesystem i realtid och simulering av kommande situationer, vilket i genomsnitt sparar rent av 15 % i värmeförluster, 10 % i Co2-utsläpp, 5 % i bränslekostnader och 20 % i minskade anläggningstillgångsinvesteringar samtidigt som tillförlitligheten i värmeleveranserna till slutanvändarna förbättras. Gradyent samarbetar med värmebolag överallt i Europa, sådana som E.ON, Eneco, Ennatuurlijk, Helen, Åbo Energi, Uniper, Vatajankoski och Wien Energie.

Ytterligare information:
Ari Raunio, Borgå Energis chef för värme och produktion, 050 467 6840, ari.raunio@pbe.fi
Johnny Holmström, IOTOI:s verkställande direktör, +358 40 4899 811, johnny@iotoi.fi
Susan de Grijp, Gradyents kommunikationschef, +31 6 21113841, susan@gradyent.ai