Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi sänker priserna på tillsvidare i kraft varande avtal

Borgå Energi sänker elförsäljningspriserna för sina tillsvidareavtal Klimatsmart Original, Wind Original och EKO Original från och med den 1.4.2023. Det är energipriset som sänks, grundavgifterna förblir oförändrade.

Marknadspriset på el har under början av år 2023 varit märkbart lägre efter den kraftiga uppgången under år 2022. Tack vare en lyckad elanskaffning kan vi sänka priserna på vår tillsvidare i kraft varande Original -produkter; sänkningen av till exempel allmän el är cirka 25%.

Vi lyckades vintern igenom hålla priserna på våra tillsvidare i kraft varande Orginal-produkter klart under marknadspriset och under de flesta av våra konkurrenters pris, säger Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg och fortsätter: ”Tack vare sjunkande marknadspriser och lyckad elanskaffning kan vi sänka elpriset till en nivå som landsomfattande är mycket konkurrenskraftig bland tillsvidare i kraft varande produkter”.

Priset på el består av en grundavgift (euro/månad) och en energiavgift (cent/kWh). Det pris som i början av april träder i kraft på till exempel vår Klimatsmarta Original -produkt, är 13,22 cent/kWh (inkl. moms 10 %) när det nuvarande priset är 17,65 cent/kWh (inkl. moms 10%). De kommande prisförhöjningarnas inverkan är i medeltal:

  • i en våningshuslägenhet ca 9 €/månad
    (vid en förbrukning på ca 2 500 kWh/år)
  • i ett icke eluppvärmt småhus ca 18 €/månad
    (vid en förbrukning på ca 5 000 kWh/år)
  • i ett eluppvärmt egnahemshus ca 47 €/månad
    (vid en förbrukning på ca 18 000 kWh/år, tidsel)

Jag vill påminna våra kunder att vi också erbjuder tidsbundna avtal till fast pris, samt även börsel till de kunder som genast vill dra nytta av förändringar i marknadspriset. Dessa produkter är också alternativ för kunder utanför Borgå, eftersom våra Original -produkter inte är till salu som nya avtal åt dem”, säger Borgå Energis kundrelationschef Maria Käki.

Finlands regeringen beslöt hösten 2022 att tillfälligt sänka mervärdesskatten på el från 24% till 10% från början av december 2022 till slutet av april 2023. Då mervärdesskatten igen återgår till 24% beaktas förändringen automatiskt. För till exempel den allmänna elen blir prisnivån 14,9 cent/kWh den 1.5.2023.

 

Ytterligare information:

Maria Käki, kundrelationschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

 

Prislista fr.o.m den 1.4.2023