Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi tar i bruk det nationella informationssystemet Datahub

I februari introduceras ett nytt centraliserat informationssystem för hantering av elavtalstransaktioner I Finland. Alla finländska energibolag börjar utnyttja systemet vecka 8. Systemet går under namnet Datahub och de uppgifter, som det innehåller och förmedlar, kommer att användas av ca etthundra elförsäljare och över 80 elöverföringsansvariga distributionsbolag.

Vi är alla en del av elmarknaden och det därtill hörande informationsutbytet då vi gör elavtal och köper el

Före det nya centraliserade Datahub -informationssystemet fanns har uppgifter om elförbrukningsplatser och kundförhållanden funnits decentraliserade i de olika energibolagens egna system. Syftet med det nya Datahub -systemet är att göra informationsutbytet klarare och redigare samt snabbare, vilket gagnar både elförbrukare, elförsäljare och elöverföringsansvariga ifråga om tillgången till uppgifter rörande elavtal, elförbrukningsplatser och förbrukningen på dem.

Det nya systemet kommer att också att ge konsumenterna en möjlighet att kontrollera sina egna avtalsuppgifter landsomfattande via Suomi.fi -webbtjänsten.

Vi tar i bruk ett nytt nationellt Datahub-system – tillfälliga förändringar i vår kundbetjäning

Förbrukningsrapporterna i vår Online-tjänst uppdateras inte under tiden 10.-22.2.2022 då det inte heller går att uppdatera sina egna uppgifter, men allt som redan finns i Online-tjänsten går att titta på.

Första möjliga tidpunkt att starta ett nytt elförsäljningsavtal är den 15.3.2022. Obs! Gäller inte inflyttningar. Om du skall flytta och vill ingå ett elavtal står vår flyttelefon 019 661 4230 till tjänst.

Medan det nya systemet tas i bruk gör vi tillsvidare nya elavtal enbart för förbrukningsplatser, som finns på Borgå Elnäts område.

De nuvarande förbrukningsplatsnumren ändras till nya GSRN-nummer (Global Service Relation Number). Det nya förbrukningsplatsnumret uppdateras automatiskt, och du ser det i fortsättningen på din faktura och i Online-tjänsten.