Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energis växeltjänster flyttas till Nesenta Oy fr.o.m. måndagen den 1.10.2018 kl 8.00

Nesenta sköter från och med den 1.10.2018 Borgå Energis telefonväxel. Det år 2002 grundade bolaget Nesenta producerar kontaktväxeltjänster och har specialiserat sig på innovativ informationshantering som kräver mycket resurser.

Nesentas personal har ett starkt kunnande inom energibranschen. Betjäningsspråken är också i fortsättningen finska, svenska och engelska.

Tilläggsuppgifter:
Merja Wilkman, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Jukka Rouhiainen, utvecklings- och miljödirektör