Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar i centrum under de närmaste veckorna

Borgå stads kommunteknik påbörjar saneringen av kantstenar i mittrefugerna i korsningen av Mannerheimgatan och Werner Söderströms gata måndagen 29.8.2016 ungefär kl. 7.00.  Arbetet orsakar tillfälliga störningar för trafiken på Mannerheimgatan. Man är tvungen att tidvis stoppa trafiken och därför rekommenderas användning av alternativa körrutter den 29 augusti kl. 7–14. Kantstenar och mittrefuger saneras på olika håll i staden under veckorna 35–36, bl.a. på Werner Söderströms gata, Centralgatan, Sampovägen och Mästarvägen.

 

Borgå Elnät låter utföra grävningsarbeten för installation av kablar i korsningen av Mannerheimgatan och Mellangatan 29.8–7.9.2016. Korsningen stängs av för trafiken för 2–3 nätter för att undvika olägenheter i trafiken.
Vi beklagar olägenheten som arbetet medför.
Tilläggsuppgifter gällande Borgå Elnäts arbeten ger planerare Rasmus Lindqvist, tel. 050 368 5384.