Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

CapMan Infra investerar i hållbar fjärrvärmeanläggning i Finland 

CapMan Infra pressmeddelande den 30 juni 2020

CapMan Nordic Infrastructure Fond I har överenskommit med Borgå Energi om att förvärva 100% av deras fjärrvärmeanläggningar i centrala Lovisa, beläget längs med södra Finlands kust.

Borgå Energis fjärrvärmeanläggningar producerar och distribuerar fjärrvärme till bostads, kommersiella- och publika fastigheter i centrala Lovisa. Nätverket omfattar cirka 300 anslutningar  och antalet kunder har växt stadigt. 2019 uppgick värmeproduktionen till 53 GWh och är baserad på förnybar energiproduktion via biomassa. Fjärrvärmeanläggningen har en hög leveranssäkerhet via de två huvudanläggningarna kompletterade med 3 reserv anläggningar för att ytterligare säkra driften. Detta i kombination med det 38 km väl underhållna nätverket vilket säkrar en tillförlitlig leverans till kunderna i det befintliga området men har även kapacitet för ytterligare utbyggnad av nätet för att nå ut till nya kunder.

Fjärrvärme är en attraktiv och hållbar energikälla och en viktig del av infrastrukturen i våra samhällen. Efterfrågan på fjärrvärme har stadigt ökat framförallt i tätbefolkade områden i Norden där vårt kalla klimat ställer hårda krav på tillförlitlig leverans och  där anslutning till fjärrvärme erbjuder en smidig och kostnadseffektiv energitillförsel.

“Tillförlitlig energileverans är en viktig hörnsten för oss som bor och lever i Finland och där fjärrvärme erbjuder många fördelar till kunderna. Genom att använda förnybar energi vid produktion av fjärrvärme erbjuder vi en hållbar energilösning vilket  ökar värdet på fastigheterna. Vi planerar att expandera nätverket i Lovisa och därmed erbjuda fler kunder, såväl privata som företag,  pålitliga energilösningar med stabila priser ”, säger Ville Poukka, Managing Partner på CapMan Infra.

“Vi är glada att CapMan Infra nu går in som engagerad ny ägare för att fortsätta att utveckla fjärrvärmeinfrastrukturen i Lovisa. För att erbjuda en smidig övergång till gagn för våra kunder har vi kommit överens med de nya ägarna om att vi under en övergångsperiod fortsatt skall leverera nödvändiga tjänster ”, säger Borgå Energis VD energirådet Patrick Wackström.

Transaktionen är den fjärde för CapMan Nordic Infrastructure I och den andra investeringen inom energi sektorn. Tidigare i år förvärvade fonden Nydalen Energi, ett bolag som producerar såväl fjärrvärme som fjärrkyla. CapMan Infras investeringsfokus är core / core + infrastruktur tillgångar inom sektorerna energi, transport och telekom i Norden.  

Closing för transaktionen förväntas vara Q3/2020 och är föremål för sedvanliga stängningsvillkor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ville Poukka, Managing partner, CapMan Infra, tel. +358 50 572 9120

About CapMan www.capman.com

 

CapMan är ett ledande Nordiskt investerings- och kapitalförvaltningsbolag som aktivt skapar värden i sina portföljbolag samt via fastighets- och infrastrukturinvesteringar. Vi är en föregångare inom private asset management i Norden och har genom att utveckla hundratals bolag och fastigheter skapat mervärde i över 30 år. Med över €3 miljarder under förvaltning är vårt mål att erbjuda attraktiva avkastningar och innovativa lösningar till investerare. Genom våra investeringsteam har vi en lokal och specialiserad närvaro på den onoterade marknaden.  Våra investeringsstrategier innefattar Private Equity, Fastigheter samt Infrastruktur. Vår verksamhet inkluderar även tre växande servicesegment som omfattar inköp, rådgivning och analys för kapitalanskaffning, rapportering samt förmögenhetsförvaltning. Vi är 150 anställda i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, London och Luxemburg. Sedan 2001 är vi listade på Nasdaq Helsingfors och undertecknare av UN Principles for Responsible Investment (PRI) sedan 2012.

Ville Poukka och Patrick Wackström