Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

De lokala energibolagens intresseorganisationer i Finland och Sverige effektiverar sitt samarbete

Lokalkraft rf i Finland har gjort ett samarbetsavtal med sin systerorganisation Lokalkraft Sverige. Toivo Hurme, verksamhetsledare för Lokalkraft i Finland, och styrelsens vice ordförande för Lokalkraft i Sverige Mats R Andersson undertecknade samarbetsavtalet i Mariehamn den 8. juni.

Båda organisationer representerar små, lokala energibolag i sina hemländer. Organisationernas medlemmar förespråkar rättvis konkurrens på marknaden och driver sina medlemmars intressen. Organisationerna har också gemensamma energipolitiska mål i Bryssel.

– I våra tidigare diskussioner har vi märkt att de lokala energibolagens bekymmer är de samma både i Finland och i Sverige. Undertecknandet av samarbetsavtalet var ett naturligt steg vidare i det fria utbytandet av information och tankar som vi sysslat med hittills, säger Hurme.

Organisationerna har över 80 bolagsmedlemmar, som betjänar nästan 1,5 miljoner kunder. Medlemmarna producerar och säljer el, producerar och distribuerar fjärrvärme och äger elnät.

– Våra bolag har stor geografisk täckning och bra kontakter direkt till kunderna, vilket gör att vi kan fungera som ett språkrör åt vanliga människor i den politiska debatten. Jag tror att vi tillsammans med Lokalkraft Sverige kan föra fram de lokala energibolagens åsikt på ett tydligare sätt än tidigare också på EU-nivå, konstaterar Hurme.

– Samarbetet är ett nytt sätt för oss lokalt ägda energibolag att göra oss hörda på ett effektivare sätt. Tillsammans har Lokalkraft i Sverige och Lokalkraft i Finland större möjligheter att påverka beslutsfattare, lagstiftning och förordningar, säger Patrick Wackström, vd för Borgå Energi.

– De stora nationella och internationella energibolagen har sådana resurser att de ensamma kan påverka dylika processer. Vi små måste få vår syl i vädret via andra kanaler, konstaterar han.