Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Elförbrukningsundersökningens slutenkät

Du får eventuellt en slutenkät för vår elförbrukningsundersökning, eftersom du har besvarat Borgå Energis och Uleåborgs universitets startenkät och anmält intresse för att delta i undersökningen sommaren 2018.

Hushållen delades i början av försöket slumpmässigt in i två grupper: Den ena gruppen har nu under ett drygt år fått informationsstyrning, den andra gruppen fungerar som kontrollgrupp. För oss är det viktigt att få svar på slutenkäten från båda grupperna.  Vi önskar att du besvarar vår slutenkät före den 15 december 2019.

Undersökningsresultaten gällande informationsstyrning publiceras vintern 2020.

Borgå Energis samarbetspartners i projektet är Uleåborgs universitets BCDC-projekt, Energimyndigheten och Motiva.

Här finns tidigare info om ämnet: https://pbe.fi/sv/meddelanden/inbjudan-till-elforbrukningsundersokning/