Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

INBJUDAN TILL ELFÖRBRUKNINGSUNDERSÖKNING

BORGÅ ENERGI BER SINA KUNDER DELTA I EN UNDERSÖKNING OM ELKONSUMTION

Att följa sin elförbrukning, samt att använda el på ett förnuftigt sätt, är en utmärkt kombination då man vill minska på elförbrukningen och de kostnader som uppstår i samband med det. En minskad förbrukning gör också gott åt miljön, utsläppen minskar både från energiproduktionen och -konsumtionen.

En undersökning påbörjas i Borgå Energis regi, där kunder får energisparvinkar under ett helt år, tillika som de uppmuntras att följa sin förbrukning och på vilket sätt de förbrukar energi. Under det första skedet får kunderna en förfrågan per e-post eller textmeddelande, där de ombeds att svara på bakgrundsfrågor. Förfrågningen och nyhetsbreven görs på internet och via e-post.

Av de som svarar på bakgrundsfrågorna väljs frivilliga hushåll ut att komma med på en årslång ”energisparresa”. De hushållen sporras att följa sin energiåtgång, samt att ta till åtgärder som sparar energi.

Ett elektroniskt nyhetsbrev skickas till deltagarna en gång per månad. I de breven finns aktuella och tydliga råd gällande bland annat rumstemperatur,  eluppvärmning, uppvärmning av bruksvatten, ventilation, hushållsapparater och -elektronik. Forskningsinstitutet följer med deltagarnas elförbrukningsdata ända till år 2020.

Det har aldrig tidigare gjorts en motsvarande undersökning i Finland. Resultaten från undersökningen hjälper företag att utveckla tjänster som bättre beaktar miljöaspekter vilket gynnar både energibolag och hushåll. Borgåborna har nu en unik chans att ge värdefull information åt forskarna och energibranschen.

Borgå Energis samarbetspartners i projektet är Oulun Yliopistos BCDC-projekt, Energimyndigheten och Motiva.

 

Tilläggsinformation

Borgå Energi: Jukka Rouhiainen, jukka.rouhiainen(a)porvoonenergia.fi, 040 334 6638

Motiva, Päivi Suur-Uski, paivi.suur-uski(a)motiva.fi, 044 300 1369

Oulun yliopisto BCDC-projektet, Rauli Svento, rauli.svento(a)oulu.fi, 0294 482912