Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Elnätavgifterna stiger 1.3.2016

Borgå Elnät Ab höjer sina elnätavgifter med nio (9) procent den 1.3.2016.

Prisförhöjningen har följande genomsnittliga inverkan i olika kundgrupper:
1,32 €/månad i en höghusbostad med en årlig elförbrukning på ca 2 000 kWh.
2,31 €/månad i en egnahems- eller radhusbostad med en årlig elförbrukning på 5 000 kWh.
4,38 €/månad i ett hus med eluppvärmning och en årlig elförbrukning på 18 000 kWh.

Elmarknadslagen ställer allt hårdare krav på eldistributionssäkerheten. Förhöjningen beror på investeringarna som krävs för att förbättra kvaliteten i elnätet.

Dessutom har Borgå Elnät Ab:s verksamhetskostnader ökat, vilket till stor del beror på att stamnätsbolaget Fingrid Abp höjde stamnätsavgifterna med 14 procent i början av 2016.

Förhöjningen av elnätavgifterna inverkar inte på elenergins försäljningspris. Avgiftshöjningens kostnadseffekt för kunden varierar beroende på elanslutning, överföringsprodukt och elförbrukning.

Nätavgifternas prissättning övervakas av Energimyndigheten och deras ramar för en skälig avkastning har i denna prisförhöjning beaktats.
Prisförhöjningen förutsätter inga åtgärder från kundens sida. Om ni har frågor kontakta oss, tfn 019 661 411 (vardagar kl. 8-16) eller mail@porvoonenergia.fi.

 

BORGÅ ELNÄT AB
Magnus Nylander
verkställande direktör