Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Elräkningen blir lättare att tolka

Borgå Energi har som ett av de första elbolagen tagit i bruk en ny modell av elräkningen. I den förnyade fakturan ser man nu också elskattens andel, som tidigare varit inbakad i nätavgiften.

”Det är viktigt att kunden får en tydlig bild av vad räkningen består av och vart pengarna går”, säger faktureringschef Jaana Kortelainen på Borgå Energi.

Elskatten är lagstadgad. Elbolagen bär upp elskatten av sina kunder och vidareförmedlar den till staten. Också elräkningens utseende har bestämts i lag.

Elkunden betalar för två saker: för använd el och för distribution, alltså transport av el till förbrukningsplatsen. Kunden kan välja elförsäljare men för distributionen svarar alltid det elnätsbolag som opererar på den ort där kunden bor.

Tidigare har elskattens andel varit inbakad i nätavgiften. Genom att skilja på elavgift, nätavgift och elskatt överdimensioneras inte heller distributionskostnaderna.

”Vi har märkt att det ibland kan vara svårt att tolka elräkningen. Som kund betalar man både för förbrukning och distribution av el. I Borgåområdet ansvarar Borgå Elnät Ab för distributionen och Borgå Energi Ab för elförsäljningen”, konstaterar Kortelainen.