Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Elstolpar återanvänds som häckningsplatser för stork

Borgånejdens Fågelförening har i samarbete med Borgå Energi Ab:s dotterbolag, Borgå Elnät Ab har i Östnyland byggt fyra konstgjorda bon åt vit stork. Samtidigt har man funnit ny användning för elstolpar, som tagits ur bruk.

Bona finns i Isnäs, Sannäs, Pirlax och Strömsberg.

Vit stork påträffas årligen också i Östnyland och i Borgå. I Estland finns det uppskattningsvis ca 5 000 häckande storkpar och förr eller senare börjar fågeln sannolikt häcka också norr om Finska viken. De konstgjorda bona har gjorts för att påskynda en häckningsstart här.

Ornitolog Juha Tuomaala från fågelföreningen har tillsammans med föreningens hedersmedlem och initiativtagaren till storkprojektet, landskapsrådet Kimmo Kajaste, letat efter lämpliga platser för de konstgjorda bona.

-Vi tror att de fyra platser vi stannat för skall göra det möjligt för vit stork att häcka i Östnyland. Det är nog bara en tidsfråga innan ett storkpar beslutar sig för att häcka här, konstaterar Tuomaala och Kajaste.

Bägge är mycket glada över att ha funnit en samarbetspartner i Borgå Elnät. Bolaget har den kunskap som behövs för att resa de stolpar, som behövs för storkbona.

Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander är glad över att fågelföreningen kontaktade honom angående storkprojektet.

-Att uppföra fyra konstgjorda bon åt vit stork är ett litet, men bra exempel på att hela Borgå Energi -koncernen vill verka för en hållbar utveckling med ständigt hänsynstagande till naturen.

Borgå Elnät har donerat och rest elstolparna samt gjort underlaget för bona i toppen på stolparna. Stommen av ris till själva bona har gjorts av Borgå stads sysselsättningstjänster för vuxna.

Alla berörda markägare förhöll sig positiva till projektet när de kontaktades, och gav lov att uppföra bona.

 

Ornitolog Juha Tuomaala (till vänster) från Borgånejdens Fågelförening,
föreningens hedersmedlem, landskapsrådet Kimmo Kajaste (i mitten) och
Borgå Elnät Ab:s verkställande direktör Magnus Nylander väntar med spänning
på våren och det eventuella första storkpar, som tar det konstgjorda boet
i användning som häckningsplats.
(Foto: Rolf Gabrielsson)

 

I toppen på en återanvänd elstolpe sitter ett stadigt underlag
för den egentliga bostommen av ris.
(Foto: Rolf Gabrielsson
)

 

Bostommen fäst i ett underlag, som sätts i toppen på elstolpen.
(Foto: Kimmo Kajaste)

 

Text: Rolf Gabrielsson