Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Förbättringsarbetena kring Krämaretorget inleds

De kommunaltekniska jobben i omgivningen kring Krämaretorget börjar nästa vecka. Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör, Borgå Energi förnyar gamla fjärrvärmerör och Borgå stad förbättrar områdets trafiklösningar och förskönar miljön. Samtidigt utför Borgå Elnät nätbyggnadsarbeten.

Saneringsarbetet förutsätter grävjobb, vilket betyder att gator kommer att stängas tillfälligt och att fordonstrafiken omorganiseras. Tillfälliga trafikskyltar har redan börjats läggas upp, och området ingärdas i början av nästa vecka. Varuleveranser, kundtrafik och annan servicetrafik till Gamla stan styrs på ett annat sätt än i normalfall. Det kan också bli omändringar i hur den lätta trafiken kan röra sig på området.

Arbetena börjar på Gamla brandkårshusets gårdsplan och fortsätter under nästa veckas lopp via Berggatan ut till Krämaregatan. Senare på våren utvidgas arbetet till Runebergsgatan.

Inga arbeten på sommaren

Samarbetet mellan Borgå stad, Borgå vatten, Borgå Energi och Borgå Elnät koordineras så, att exempelvis grävarbeten och andra åtgärder som förorsakar störningar utförs bara en gång.

Under planeringens lopp har man bett områdets företagare och invånare att skicka kommentarer om faktorer som bör beaktas i planeringen. Den respons som lämnades in på infokvällen i februari har också beaktat,s och frågor kan fortsättningsvis lämnas in hos Borgå stad. Viktiga länkar och kontaktuppgifter hittas i slutet av detta pressmeddelande.

Förbättringsarbetena kring Krämaretorget läggs på paus för sommarmånaderna och fortsätter i september.

Person-, paketbils- och busstrafik

Person- och paketbilstrafik riktad till Ågatans och Mellangatans gågator kan ske via Gamla bron eller Brobacken. Under arbetets gång blir trafiken på gågatorna dubbelriktad så, att det är tillåtet att köra via både Ågatan och Mellangatan i båda riktningarna.

För turistbussar anvisas extra parkeringsplatser på Krämaregatan mellan Biskopsgatan och Fredsgatan. En tillfällig parkeringsplats för rörelsehindrade reserveras på Biskopsgatan.

Varuleveranser till företag

Vi ber att företagare i området med ändrade trafikarrangemang förmedlar information om den exceptionella situationen till transportföretagen i samband med varubeställningar. Det lönar sig att be att varutransporter sköts med paketbil. Vid större transporter måste man använda alternativa rutter eller lossa varorna från fordonet på den öppna platsen vid Ågatan söder om Mannerheimgatans bro eller på en annan lämplig plats, dit det är lätt att köra med större fordon.

Vid transportarrangemang ska man beakta viktbegränsningen på Gamla bron (kombinationens massa 6 ton).

Fjärrvärmejobbens inverkan på områdets fastigheter

Dagen då de nya fjärrvärmerören kopplas in, kommer de hushåll som är kopplade till fjärrvärmenätet på området att vara några timmar utan värme. Avbrottet inverkar inte på inomhustemperaturen, men det kan löna sig att undvika att bada barn och långa duscher just den dagen.

 

Tilläggsinfo

  • Övergripande information om förbättringsarbetena, http://www.borga.fi/forbattringsarbeten-i-omgivningen-kring-kramaretorget
  • Fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, Borgå Energi, Ab, tfn 040 653 3311, oskar.tillander@porvooonenergia.fi
  • Arbetschef Rolf Malmberg, Borgå Elnät Ab, tfn 0400 715 5580, rolf.malmberg@porvoonenergia.fi
  • Nätingenjör Outi Raudaskoski, Porvoon vesi, 040 676 1431, outi.raudaskoski@porvoo.fi
  • Planeringsingenjör Elina Leppänen, Porvoon kaupunki, puh. 040 489 9818, elina.leppanen@porvoo.fi