Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Köper du din el av Fi-Nergy Voima eller 365 Hankinta?

Om du är Fi-Nergy Voima Oy:s eller 365 Hankinta Oy:s kund, gäller det här infot dig.

Vi har idag skickat textmeddelande åt Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s kunder på vårt distributionsområde med information om avbrott i eldistributionen för ifrågavarande företags kunder, på grund av elförsäljaren.

I Elmarknadslagen (588/2013) är det stadgat att eldistributionsföretaget (Borgå Elnät Ab) har en skyldighet att meddela kunder i förväg om avbrott i eldistributionen som beror på elförsäljaren. Dessutom ska eldistributören se till, att kunden levereras el i minst tre veckor från det meddelandet skickats.

Energimyndigheten uppmanar kunder som fått meddelandet, att göra nytt elavtal omedelbart med elförsäljaren av eget val. Om kunden inte gör ett nytt elavtal, avslutar eldistributionen till kunden.

Tilläggsinformation hittar du i Energimyndighetens meddelande på våra nätsidor www.pbe.fi/energiavirasto/.

Energimyndighetens info på finska.