Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Nettoberäkning som faktureringsgrund för småskalig elproduktion

Borgå Energi tar i bruk en nettoberäkning i faktureringen av de kunder med småskalig elproduktion, som både förbrukar och säljer elenergi. I praktiken kommer det här att gälla små producenter av både sol- och vindel.

Förändringen baserar sig på en förordning utfärdad av regeringen, som trädde i kraft vid årsskiftet. Enligt den skall en nettoberäkning av elförbrukningen och -produktionen per balansavräkningsperiod genomföras senast den 1 januari 2023 som en tjänst tillhandahållen av Datahub-enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln.

En distributionsnätsinnehavare kan emellertid redan före det själv ordna nettoberäkning i sitt distributionsnät. Det är precis vad Borgå Energis nätbolag tänker göra, berättar Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander.

-Vi börjar skapa ett system för det här i år med siktet inställt på att det skall vara i bruk senaste om ett år. Vi håller som bäst på att uppdatera vårt kunddatasystem och när det är gjort tar vi itu med att bygga det här timnettoberäkningssystemet.

Balansavräkningsperioden är en timme lång. All el, som under den tiden köps respektive säljs, läggs till grund för en nettoberäkning, som resulterar i antingen ett nettoköp eller en nettoförsäljning oberoende av i vilken riktning elen tillfälligt rört sig.

Om det till exempel under en och samma timme köpts totalt 4 kilowattimmar el och sålts 2 kilowattimmar är nettot 2 kilowattimmar elköp. Och enligt det faktureras kunden.

Förbrukning och produktion registreras också i fortsättningen med en timmes noggrannhet, men i faktureringen går man över till timnetto, som enligt den nya förordningen skall vara till nytta för småproducenter.

 

 

Bild: Niko Laurila