Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Ny elstation på Hattulastranden

Borgå Elnät Ab bygger en ny elstation på Hattulastranden, som kommer att ersätta den gamla, på 1970-talet byggda elstationen. Den nya elstationen stärker eldistributionen och -leveranssäkerheten i centrala Borgå med omnejd. Med totalinvesteringen på ca 4,5 miljoner euro bereder man sig också på elektrifieringen av trafiken. Projektet förväntas vara klart hösten 2023.

I planeringen av Hattulastrandens elstation har speciell uppmärksamhet fästs vid anpassningen av anläggningen till miljön, vilken i general- och landskapsplanen definieras som sceniskt värdefull. Byggnaderna och det sammanbindande staketet bildar en klar och tydlig helhet, som förenhetligar landskapsbilden och kompletterar det befintliga och kommande byggnadsbeståndet på området. ”Valet av lärkträd och rostfärgat väderbeständigt stål till fasadmaterial har inspirerats av området samt både byggnaderna där och deras historia”, konstaterar Pauliina Aho på arkitektbyrån Virkkunen & Co Ab, som stått för den arkitektoniska planeringen.

Förplaneringen av elstationen har gjorts i samarbete med Rejlers Finland Ab, som också fungerar som byggkonsult. Byggnadsbyrån Nousiainen Ab svarar för byggandet av ställverket och huvudtransformatorbyggnaden samt gårdsområdet och inhägnaden inklusive planeringen. Sähkölandia Ab är entreprenör för mellanspänningsställverket. Ställverksentreprenaden omfattar utöver 2-skenaställverket bland annat kompensations- och jordfelsströmkompensationsanordningar samt huvudtransformatoranslutningar. Huvudtransformatorerna (2 st) levereras av Multirel Ab, som representerar fabriken Koncar i Kroatien.

Bäde Rejlers Finland Ab:s Jari Rinkinen och Borgå Elnät Ab:s Magnus Nylander konstaterar att projektsamarbetet löpt utmärkt från första början. ”Fint att få förnya också den här redan över 50 år gamla elstationen och att kunna utnyttja ny högklassig teknik”, säger Nylander.

 

Arkitektbyrå Virkkunen & Co Oy har över 60 års erfarenhet av inhemska projekt och exportprojekt. Planering av industrins och energibranschens projekt är vår kärnkompetens. Vi utvecklar fortlöpande vår kompetens eftersom det på grund av stadskonsolideringarna och förändringarna i energiindustrins verksamhetsmiljö krävs större och större förmåga att anpassa projektverksamhetens särdrag till samhällsstrukturen. www.virkkunenco.fi

Rejlers är ett börsbolag som har erbjudit ingenjörstjänster sedan 1942. Bolaget har över 2 400 anställda på över 80 kontor i Finland, Sverige, Norge och Förenade Arabemiraten. Rejlers bjuder på digitala tjänste- och projektlösningar samt konsulttjänster inom industri, energi, byggande och infrastruktur. År 2020 var omsättningen i Rejlers-koncernens finska bolag cirka 93 miljoner euro. I Finland ger Rejlers arbete till över 1 000 anställda på 21 orter.  www.rejlers.fi

Byggnadsbyrå Nousiainen Oy har verkat i Nyland sedan år 1972 och uppnått en solid ställning som ett pålitligt och högklassigt byggföretag. Våra verksamhetsbranscher är framförallt affärs- och industribyggande samt offentligt byggande.  www.raktsto-nousiainen.fi

Sähkölandia Oy är ett nationellt starkt och högklassigt tjänsteföretag i elbranschen. Företaget koncentrerar sig huvudsakligen på elstationsentreprenader samt elstationstjänster åt nätbolag, kraftverk och industri. Sähkölandia Ab är känt för sin kompetens och kvalitet, allt branschspecialkunnande finns på ett och samma ställe.  www.sahkolandia.fi

Multirel Oy har alltsedan år 2001 varit ledande leverantör av huvudtransformatorer och jordfelsströmkompensationsanordningar i Finland. Utöver förstklassiga produkter står Multirel Ab också till tjänst med planerings-, entreprenad-, implementerings- och provningstjänster för elstationer. www.multirel.fi

Borgå Energi är ett år 1900 grundat energibolag. Vårt produktsortiment består av el, fjärrvärme och övriga med energiproduktion och -användning förknippade tjänster. Vi vill vara en föregångare när det gäller ren energiproduktion genom att producera sådana energilösningar åt våra kunder, som gör det möjligt att minska utsläppen. För att vara ett naturligt val är all den el vi saluför kolneutral samt utsläppsfri och all fjärrvärme vi producerar nästan hundraprocentigt förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi, som är certifierad av Finlands Naturskyddsförbund. EKOenergin uppfyller även de strängaste internationella hållbarhetskraven för energiproduktion. Vi har redan nu också uppfyllt villkoren för de krav, som EU ställer på energiproduktion för år 2050. www.pbe.fi

 

Tilläggsuppgifter:

Magnus Nylander, VD, Borgå Elnät Ab