Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Ny fjärrvärmeprodukt för kunder med stora förbrukningsvolymer

Borgå Energi breddar sitt urval av fjärrvärmeprodukter. Från och med den 1.10.2022 erbjuds en ny produkt kallad PBEstabil, som tagits fram i synnerhet med tanke på kunder med stora förbrukningvolymer.

Inför den kommande uppvärmningssäsongen lanseras en ny värmeprodukt vid sidan av den traditionella PBEvärme-produkten – PBEstabil. Den nya produkten är särskilt tänkt för konsumenter med stor förbrukning men med mindre effektbehov, och vilka vill uppskatta den kommande uppvärmningssäsongens kostnader snäppet noggrannare.

Borgå Energis värmeprodukter är alla gröna och kolneutrala, och de saluförs samtliga åt såväl konsument- som företagskunder. Bägge produkterna – både PBEvärme och PBEstabil – fås dessutom som EKOvärme med Finlands naturskyddsförbunds EKOenergi-märkning. Prispåslaget för EKOvärme-produkten är alltid i enlighet med förbrukningen 1 €/MWh + moms på vald värmeprodukt.

Ytterligare information om våra produkter och en jämförelsekalkylator för produkterna samt prislistor finns på vår hemsida på adressen www.pbe.fi/grönvärme.

 

Borgå Energi ser över sina fjärrvärmepriser från den 1.10.2022

Vi höjer grund- och energiavgiften för den traditionella PBEvärme-produkten med 18 %. Med prisförhöjningen täcks de ökade bränslekostnaderna, som är en följd av att priset på bränsle och i synnerhet på flis stigit kraftigt i det rådande världsläget.

Situationen är på många sätt utmanande. Vi får hoppas att de finländska skogsägarna skall vara ännu initiativrikare än tidigare när det gäller att få ut mera virke till försäljning så att också tillgången på inhemsk flis säkras under kommande uppvärmningssäsonger”, konstaterar Ari Raunio, chef för värme och produktion på Borgå Energi.

Borgå Energi har ca 2 050 fjärrvärmeanslutningar, vilket innebär ca 35 000 kunder.

 

Tilläggsuppgifter:
Oskar Tillander, fjärrvärmechef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab