Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Priset på våra tillsvidareavtal sjunker igen

Borgå Energi sänker redan för andra gången försäljningspriserna på elenergi i sina tillsvidareavtal (Klimatsmart Original, Wind Original och EKO Original), nu från och med den 1.5.2023. Samtidigt övergår vi i prissättningen till två prisperioder: ett sommarpris, som är i kraft april-oktober, respektive ett vinterpris, som är i kraft november-mars. Förändringen gäller priset på energi, grundavgifterna förblir oförändrade.

”Början på år 2023 blev avsevärt bättre än befarat för Borgå Energi och nästan alla marknadsrisker förverkligades till vår fördel”, konstaterar Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg, och fortsätter: ”Vi vill dela med oss av resultatet av vår framgång med kunderna på vårt verksamhetsområde och har därför beslutat att på nytt sänka priserna på våra Original-produkters tillsvidarepriser från och med maj 2023.”

Borgå Energi övergår samtidigt till två skilda prisperioder i prissättningen på tillsvidareelavtalsprodukterna Klimatsmart Original, Wind Original och EKO Original, ett sommarpris och ett vinterpris. Sommarpriset är i fortsättningen i kraft under perioden 1.4. – 31.10., och vinterpriset under perioden 1.11. – 31.3.

Det här betyder att priset på våra ovannämnda avtalsprodukter i fortsättningen automatiskt ändras två gånger i året, den 1.4 respektive den 1.11”, preciserar Borgå Energis kundrelationschef Maria Käki, och tillägger: ”Flera av våra kunder har under vårens lopp bytt till ett börselavtal, men när vintern närmar sig är önskan igen en prismässigt mera förutsebar och därmed stabilare avtalsprodukt. Vi hoppas att prisreformen skall svara på efterfrågan och minska våra kunders avtalsbytesbehov på kort sikt.”

Elpriset består av en grundavgift (euro/månad) och en energiavgift (cent/kWh). Från och med maj är till exempel priset på vår Klimatsmarta Original-avtalsprodukt som allmänt elavtal:

  • 9,9 cent/kWh (inkl. 24 % moms) i april-oktober
  • 14,9 cent/kWh (inkl. 24 % moms) i november-mars

Den tillfälliga mervärdesskatteändringsperioden är avslutad och mervärdesskatten är igen 24 % från och med den 1.5.2023.

Borgå Energi sänkte föregående gång priserna på sina Original-elavtalsprodukter för bara en månad sedan, från och med början av april 2023.

 

Ytterligare information:

Maria Käki, kundrelationschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Måns Holmberg, verkställande direktör Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

 

Prislista fr.o.m. 1.5.2023