Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Ropo Capital är vår nya samarbetspartner

Vi har utlokaliserat elfakturornas förmedling, betalningsrådgivning, säljreskontra och indrivning till det inhemska företaget Ropo Capital Oy från och med den 1.6.2018. ”Speciellt de som ännu betalar med traditionell pappersfaktura eller de företag som har nätfaktura i bruk, bör observera att förutom utseendet på fakturan ändar också betalningsuppgifterna”, konstaterar Alexander Lökfors, faktureringschef på Borgå Energi.

I fortsättningen svarar Ropo Capitals kundtjänst på frågor som rör betalningen av fakturor. På frågor som gäller innehållet i fakturan och avtalsärenden svarar ännu Borgå Energis egen kundbetjäning. Fjärrvärmefaktureringen och -reskontran sköts i sin helhet på Borgå Energi.

Genom att fokusera på kärnbusinessen stärker Borgå Energi sin position som ett av de mest miljömedvetna energibolagen. ”Det gäller att konstant analysera och utveckla våra verksamhetsmodeller. Samarbetet med Ropo Capital är en stor positiv förändring för oss, vårt mål är att frigöra resurser och satsa på bl.a. en säljinriktad kundbetjäning”, konstaterar ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman.

Tilläggsuppgifter:
Merja Wilkman, direktör, ekonomi och förvaltning, Borgå Energi Ab, tel. 040 707 1944, merja.wilkman(a)porvoonenergia.fi