Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Solteq levererar kundhanteringssystem åt Borgå Energi

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab och Solteq har undertecknat avtal om leverans av kundhanteringssystem samt dess användning som tjänst. Lösningen innehåller kundhanteringssystem för både elförsäljning och elnätstjänster samt för fjärrvärmetjänster. Lösningen inbegriper även e-tjänster för slutkunden.

Enligt Jukka Rouhiainen, utvecklings- och miljödirektör på Borgå Energi hjälper det nya kundhanteringssystemet från Solteq personalen på Borgå Energi i dess dagliga arbete samt själva företaget att nå sina strategiska mål. Samma system kan användas inom olika produktområden, varför programmet kan anses passa ett ”multi utility”-företag som Borgå Energi speciellt bra.

”Vi valde Solteq för att vi vill vara i fronten bland energibolag. Solteq har både en modern och lätt användbar helhetslösning som hjälper oss att betjäna våra kunder bättre, samt att utveckla våra produkter och tjänster på ett smidigt sätt.”

Solteq satsar kraftigt på att utveckla affärsverksamheten inom energibranschen med hjälp av digitaliseringen.

”Borgå Energi är ett framstegsvänligt företag och är därför för oss en speciellt intressant kund. Samarbetet med Borgå Energi hjälper dem att förnya sig i en förändrande affärsverksamhetsmiljö och ger oss en möjlighet att vidareutveckla våra lösningar”, sammanfattar Juha Rokkanen, EVP, Digital Services, Solteq.

Borgå Energi tar i bruk helhetslösningen som hör till produktfamiljen Solteq inWorks under år 2020.


Tilläggsuppgifter:

Juha Rokkanen, EVP, Digital Services, Solteq

Jukka Rouhiainen, utvecklings- och miljödirektör, Borgå Energi Ab

 

Solteq är ett nordiskt branschöverskridande företag specialiserat på digitala affärsverksamhetslösningar. För våra kunder är vi en affärspartner som vet hur det digitala brytningsskedet vänds till vinst oberoende av bransch. Med hjälp av över 550 sakkunniga som jobbar i fem länder förverkligar vi lösningar främst i Norden.

Borgå Energi Ab är en föregångare gällande miljövänlig energi och vi vill producera sådana energilösningar åt borgåbor och övriga finländare som möjliggör en minskning av utsläppen. För att vi skall vara ett naturligt val är all den el vi säljer koldioxidneutral och utsläppsfri och all den fjärrvärme vi producerar är nästan 100% förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi som är certifierad av Finlands Naturskyddsförbund. EKOenergin uppfyller även de strängaste internationella hållbarhetskraven för energiproduktion. Vi har redan nu uppfyllt villkoren för de krav som EU ställer på energiproduktion för år 2050.