Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Suomen Kaasuenergia köper Borgå Energis gasaffärsverksamhet

Borgå Energi Ab har beslutat sälja sin naturgasaffärsverksamhet åt Suomen Kaasuenergia. Naturgasens affärsverksamhet gällande distribution och försäljning flyttas till Suomen Kaasuergia Oy samt Auris Kaasunjakelu Oy den 1.11.2018. Auris Kaasunjakelu har hand om naturgasdistribution och Suomen Kaasuenergia om naturgasförsäljning.

Användning av naturgas i Borgå Energis produktion fortsätter.

  • Auris Kaasunjakelu och Suomen Kaasuenergia är etablerade finländska aktörer inom naturgasverksamhet.  Vi tror på ett samarbete med dem gällande anskaffning av naturgas för Borgå Energis behov, konstaterar Borgå Energis verkställande direktör Patrick Wackström.
  • Köpet av affärsverksamheten och det leveransavtal som ingår i det är en väsentlig del av förverkligandet av Suomen Kaasuenergias strategi. Vi fokuserar på gasaffärsverksamheten på den gasmarknad som öppnas för konkurrens i Finland. Samarbetet med Borgå Energi är för oss en viktig markering att man litar på vår verksamhet.

Försäljningen av gasaffärsverksamheten har inga direkta följder för Borgå Energis gaskunder. Den nya aktören ansvarar för leveransen av gas och de villkor som finns utgående från de avtal som är i kraft.

Borgå Energi fortsätter betjäna gaskunderna och sköter faktureringen fram till årets slut. Efter det flyttas faktureringen till den nya ägaren automatiskt, det krävs inga åtgärder av kunder. Om nya kontaktuppgifter meddelas senare. Numret till felanmälan är samma som nu fram tills 31.12.2018 (fjärrvärmens- och naturgasens felanmälningsnummer 040 833 8694) Affären har inte inverkan på personalen vid Borgå Energi.

 

Borgå Energi Ab är ett år 1900 grundat energibolag. Våra produkter är el, fjärrvärme och övriga produkter som rör energiproduktion och -användning. Vi vill vara en föregångare gällande miljövänlig energi och vi vill producera sådana energilösningar som möjliggör en minskning av utsläppen. År 2017 var koncernens omsättning 67,1 miljoner euro och vi sysselsätter cirka 70 personer.
www.porvoonenergia.fi

Suomen Kaasuenergia Oy är ett finskt bolag inom energibranschen som säljer och levererar  miljövänlig natur- och biogas åt industrin, värmekraftverk, fastigheter, entreprenörer, husbolag, restauranger och konsumenter. Bolaget tror på att natur- och biogasen är ett mångsidigt och konkurrenskraftigt bränsle i fråga om miljövänlighet.  Suomen Kaasuenergias försäljning och distributionsverksamhet fördelas på tre bolag. Suomen Kaasuenergia står för försäljning av gas, Auris Kaasunjakelu för distribution av gas och Auris Energiaratkaisut för industrins och fastigheternas värmelösningar. Bolagen verkar på 13 orter i södra Finland och är störst i Finland på försäljning och distribution av gas. År 2017 var den totala omsättningen för bolagen cirka 35 miljoner euro.
www.suomenkaasuenergia.fi

 

Tilläggsuppgifter:

verkställande direktör Patrick Wackström, Borgå Energi Ab

verkställande direktör Mika Paloranta, Suomen Kaasuenergia Oy ja Auris Kaasunjakelu Oy

 

Ursprungliga pressmeddelandet som BILAGA