Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Utvecklingsplanen för elnätet styr nätbolagets verksamhet

Bekanta dig med Borgå Elnäts utvecklingsplan, kommentera och påverka

Elnätets driftsäkerhet och funktionalitet är viktiga för oss. Samtidigt elektrifieras och förändras vår verksamhetsmiljö hela tiden. Nya energikällor i stil med solel, ändrade uppvärmningsvanor och till exempel ett växande antal elbilister är redan en del av vardagen.

Planeringen, byggandet, upprätthållandet och utvecklingen av elnätet grundar sig på Borgå Elnäts verksamhetsstyrande utvecklingsplan. I utvecklingsplanen beskrivs Borgå Elnät Ab:s pågående och planerade utvecklingsåtgärder, de förändringsfaktorer som påverkar verksamhetsmiljön, samt de målsättningar som styr utvecklingen, det vill säga strategin.

Nu har också våra kunder samt intressenter möjlighet att bekanta sig med utvecklingsplanen, att kommentera och påverka den innan den före utgången av juni lämnas till Energimyndigheten.

Utvecklingsplanen kan kommenteras till och med måndagen den 13.6.2022

Vi bearbetar den slutliga utvecklingsplanen med beaktande av den feedback vi fått. I slutgiltig form kommer utvecklingsplanen att finnas på vår hemsida.

Bekanta dig med utvecklingsplanen, kommentera och påverka på vår hemsida:

https://pbe.fi/elnatets-utvecklingsplan/

 

Tilläggsuppgifter:

Kari Janhunen, planeringschef, Borgå Elnät Ab
kari.janhunen@pbe.fi, 0400 486 909