Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Vår automatiska telefontjänst ringer i faktureringsärende

Borgå Energi inleder användningen av automatiska robotsamtal för att hjälpa sina kunder att ta i bruk e-faktura. Samtalen kommer från numret +358 45 490 6530 under perioden 14.-17.2.2023.

Det automatiska samtalet är ett på förhand inspelat samtal, som en dator ringer till våra kunder. I samtalet erbjuder vi en möjlighet för samtalsmottagaren att byta sin faktura till en e-faktura. Den som svarar på robotsamtalet kan kommunicera med datorn antingen muntligen eller med hjälp av telefonens sifferknappsats. Samtalen är i huvudsak inspelade med mänsklig röst.

Det här gör det möjligt för våra kunder att ännu snabbare och lättare få tillgång till en e-faktura och förbättrar förhoppningsvis på det här sättet också kundupplevelsen”, berättar Borgå Energis faktureringschef Alexander Lökfors, och fortsätter: ”Med hjälp av robotsamtalen kan vi effektivera vår kommunikation med kunderna i ärenden, för vilka våra personalresuser inte annars skulle räcka till”.

Samtalsmottagaren kan under samtalets gång med hjälp av de erbjudna alternativen välja, hur samtalet framskrider. Du kan också ringa tillbaka till samtalsroboten sju (7) dagar efter det att du fick samtalet. Då du själv ringer upp roboten hör du samma meddelande, som du hade hört om du svarat på det automatiska robotsamtalet.

Telefonkampanjen inleds vecka 7 och avsikten är att samtalen rings under perioden 14.-17.2.2023. Under kampanjperioden 14.2-12.3.2023 utlottar vi fem (5) presentkort á 100 euro mellan dem som svarat på samtalen.

Den automatiska robotsamtalstjänsten produceras åt Borgå Energi av OnTime. Tilläggsuppgifter om robotsamtal på adressen www.ontime.fi

 

Tilläggsuppgifter:

Alexander Lökfors, faktureringschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
019 661 4145, alexander.lokfors@pbe.fi