Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Veckoslutets tunga snö och snöslask orsakar elavbrott på vårt område

Situationen 21.2.2016 kl. 10.30

Veckoslutets tunga snö och snöslask fastnar i träd och kvistar. Detta leder till att tunga, våta kvistar och träd faller på elledningar orsakar elavbrott på olika håll på vårt område. För tillfället är ca 295 hushåll utan el. Den första felanmälan fick vi sju tiden på morgonen. Elavbrott har förekommit under morgonen och förmiddagen och ännu uppkommer det nya fel. Situationen varierar enligt hur reparationsarbetena framskrider.

På avbrottskartan som finns på våra hemsidor kan du i realtid följa med avbrottssituationen på vårt nätområde. Klicka här.

Ifall fastighetens belysning beter sig konstigt, t.ex. så att lamporna lyser starkare och svagare, måste man omedelbart bryta strömmen från huvudbrytaren och kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144. Orsaken kan vara ett nollfel, som kan förorsaka bl.a. eldsvåda eller elstötar.

För att påskynda vårt arbete ber vi dem som märker träd eller kvistar hänga på linjerna meddela oss om detta. Meddelandet kan göras till felanmälningsnumret 020 690 144.
VI PÅMINNER ÄNNU ATT: Om ni märker att det ligger elledningar på marken uppmanar vi er att vara ytterst försiktiga. Man får under inga omständigheter röra ledningar utan röjningsarbetet skall överlåtas åt våra montörer.
Vi beklagar de olägenheter som snön och snöslasket förorsakat. Vår personal gör det bästa för att så snabbt som möjligt få el till alla kunder.