Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Miljö- och utvecklingschefen känner sin Juhlamokka!

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Jukka Rouhiainen, (57 v.) är diplomingenjör i elkraftteknik och har med titeln miljö- och utvecklingschef ett rätt brett ansvarsområde inom Borgå Energi. Utöver utvecklings- och miljöfrågor har han också hand om ICT-ärenden och koordineringen av dem samt bolagets bränsleanskaffning.

Rouhiainens arbetskarriär är minst lika mångsidig som hans nuvarande uppgiftsbild. Fokus har förvisso också tidigare legat på energi och närmare bestämt elenergi, men han har också haft att göra med mera exotiska saker i sitt arbete.

-Jag var omkring tio år kaffeinköpare på Paulig. Det var ju inte precis något elingenjörsjobb, men nog så intressant.

Före det hade Rouhiainen, som kommer från Pöytis (Pötyä) i Egentliga Finland, jobbat uttryckligen med el bland annat på Kymppivoima, som betjänar elbolagen med elanskaffning. Där idkade han börshandel med el. Kaffe är också en börshandelsprodukt och när Paulig behövde en person med börshandelskompetens vände sig bolaget till Rouhiainen.

-Jag hörde till kaffeanskaffningsteamet och köpte råkaffe till bland annat kaffesorterna Juhlamokka och Presidentti. Vi bodde också med familjen ett och ett halvt år i kaffeproducentlandet Brasilien.

Till Borgå Energi kom han ändå inte från jobbet som kaffeinköpare och -smakare utan från Helsingfors Energi, där han tagit anställning efter Pauligåren.

-Mina arbetsuppgifter där var ganska likartade dem jag nu har i Borgå Energi, men inte riktigt lika omfattande.

Enligt Jukka var pendlandet mellan hemmet och arbetsplatsen en av orsakerna till att han i slutet på år 2012 flyttade över till Borgå Energi.

-Jag bodde i Borgå och jobbade i Helsingfors. Men visst var det ändå de intressanta, erbjudna arbetsuppgifterna, som fällde avgörandet. Icke heller att förglömma att Borgå Energi redan då var ett energibolag med kraftig inriktning på miljövänlig verksamhet.

-Bolaget har nog gått i bräschen i Finland när det gäller att ta miljön i beaktande. Idag baserar sig redan över 95 procent av vår fjärrvärmeproduktion på förnybara bränslen, vilket innebär en topposition i företag av den här storleksklassen. Men alltid finns det ju plats för ytterligare förbättringar.

Jukka berättar att man inom bolaget nu diskuterar till exempel återvinning av slutanvändarnas spillvärme för återinmatning i fjärrvärmenäten, det vill säga att göra värmenäten dubbelriktade

-Vi skulle ta emot energi av kunderna i stället för att som nu bara sälja energi och fungera i en riktning. Det betyder ju då redan ren återvinning, som skulle spara primärenergi för användning på annat håll.

 

Jukka förutsäger att också användningen av återvinningsbränsle i energiproduktionen kommer att bli allt vanligare.

-Avfallsfraktionerna fördelas så att en del återanvänds som råvara och andra som bränsle för produktion av energi. I Vanda finns en anläggning, där man redan gör så här.

Utnyttjandet av solenergi finns också på miljö- och utvecklingschefens planeringsbord. Undersökningar och planer har gjorts. Och bolaget har också redan skaffat andelar i både sol- och vindkraftsparker. Lämpliga platser för nya investeringar söks.

-I produktionshänseende skulle det säkert finnas lämpliga platser för vindkraft också här i den här trakten. Det är ändå inte det lättaste att hitta platser, där en etablering inte medför oskäliga olägenheter för miljön.

I sitt arbete gillar Jukka Rouhiainen bland annat att han få försöka se helheter och skapa lösningar tillsammans med andra personer och bolag.

 

Själv anser han sig komma bäst till sin rätt under press, då det gäller att snabbt finna lösningar.

-Jag är en lösningsorienterad människa. Då jag ställs inför nya saker förhåller jag mig positivt och ser dem snarast som möjligheter.

Jukka tycker om att motionera, det har alltid varit en del av hans liv.

-Jag har sysslat med uthållighetssport och friidrott, löpt och spelat badminton. Nuförtiden gillar jag mest skidåkning, slalom och på sommaren kanotsport. Jag är paddlingsinstruktör, och tycker också om att cykla, märkligt nog!

Han plockar även gärna fram en bok, läser en thriller och ibland också mera filosofiska verk, egentligen litteratur av alla slag.

Tid med familjen är också viktigt. Familjen består av hustru samt tre barn, vilka alla redan studerar på annan ort.

Den bästa stunden för Jukka är lördagsmorgnarna med dagstidningen och en kopp kaffe.

Hans motto är: ”Förändring är en möjlighet”.

 

Borgå Energi har gått i bräschen i Finland när det gäller att ta miljön i beaktande, säger bolagets miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen.

 

Text och bild: Maarit Gabrielsson