Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Nytt år, ny adress? Kom ihåg Borgå Energis Flytt-telefon!

Många flytt sker kring årsskiftet. Det nya året för då också med sig ett nytt hem och allt det trevliga, som är förknippat med inredningen av den nya bostaden och skapandet av ett hem av den. Men det är också viktigt komma ihåg att göra flyttanmälan och att flytta över el- och värmeavtalen till den nya adressen.

Borgå Energis Flytt-telefon är en kanal, via vilken man direkt kommer åt att sköta elavtalsfrågor i samband med en flytt. I Flytt-telefonen kan du uppdatera elavtalet så att det motsvarar behoven i den nya bostaden samtidigt som du får din nya adress registrerad i vårt adb-system. Nedanstående checklista har vi sammanställt för att hjälpa dig att föra flytten med den äran i hamn.

Flytt-checklista

Flyttanmälan och posteftersändning

Gör en flyttanmälan till både posten och magistraten. En officiell flyttanmälan kan göras till och med en månad före flytten.

Elavtal

Det är bra att uppdatera elavtalet en eller ett par veckor före den planerade flyttdagen. Ett i tid ingått eller uppdaterat elavtal garanterar ström på den nya adressen genast från och med flyttdagen. Borgå Energis gröna el är ett miljövänligt val!

Andra avtal

Om du flyttar till ett egnahemshus skall du komma ihåg att också ingå avfallshanterings-, fjärrvärme- och vattenavtal.

Internet

I flervåningshus ingår nuförtiden ofta bredband i bolagsvederlaget. Om inte, kom då överens med din nuvarande operatör om överföring av internetanslutningen till den nya adressen eller ingå ett nytt avtal.

Hemförsäkring

Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din nuvarande hemförsäkring också passar ditt nya hem. Det lönar sig också att kontrollera om din hemförsäkring ersätter eventuella skador under flytten.

Flytthjälp

Det är mycket man behöver då man flyttar: packlådor, hjälpande händer samt förstås en flyttbil. Får du ihop ett flyttgäng eller behöver du en flyttfirma? Det lönar sig att i god tid starta förberedelserna för flyttdagen!

Flyttdagen

Det lönar sig att meddela flyttdagen också åt arbetsgivaren, för arbetstagaren får oftast hålla en flyttdag med lön.

Flyttgranskning

Det lönar sig att granska en ny hyresbostad samt dokumentera och informera hyresvärden om eventuella brister och reparationsbehov redan innan flyttsakerna bärs in.

Registrering som bosatt

Meddela ditt nya husbolag att du flyttat in som invånare i huset. Disponenten och underhållsbolaget ser till att ditt namn sätts upp på ytterdörren till bostaden och för in dig i husbolagets invånarregister.

Klimatdåd är möjliga också då man flyttar!

Borgå energis gröna el är ett naturligt val för dig, som vill att din el är klimatvänlig och ansvarsfullt producerad. All el, som vi säljer, är koldioxidneutral och förnybar. All fjärrvärme, som vi producerar, är nästan 100-procentigt förnybar. Läs mera: https://pbe.fi/sv/foretaget/samhallsansvar/.