Skippa till innehållet

Frågor och svar

Fakturering

Ytterligare information om fakturering: Något att fråga om fakturan?

Varför är min elräkning så invecklad?

Kolla svaret

Varför fakturerar ni mig fortfarande fastän jag bytt energibolag?

Kolla svaret

Hur ofta får jag fakturan?

Kolla svaret

Varför varierar räkningens storlek?

Kolla svaret

Varför betalar jag grundavgift, fastän jag inte använder el alls?

Kolla svaret

Varför betalar jag för elens överföring?

Kolla svaret

Elens ursprung och ekologi

Vår gröna energi | Samhällsansvar

Har Borgå Energi egen elproduktion?

Kolla svaret

Hur satsar Borgå Energi på grön energiproduktion?

Kolla svaret

Vad är EKOenergi?

Kolla svaret

Vad betyder ursprungsgaranti?

Kolla svaret

Hurdant är Borgå Energis förhållande till kärnkraft?

Kolla svaret

Vilken är skillnaden mellan Borgå Energi och Borgå Elnät?

Kolla svaret

Vad är Nordiska elbörsen Nord Pool?

Kolla svaret

Vad betyder gröntvätt?

Kolla svaret

Elförbrukning och störningar i eldistributionen

Min energi | Feltjänster

Var hittar jag info om min elkonsumtion?

Kolla svaret

Jag bor i Esbo, kan jag vara kund hos Borgå Energi?

Kolla svaret

Vad förorsakar blinkande ljus?

Kolla svaret

Vad förorsakar korta elavbrott?

Kolla svaret

Stänger korta elavbrott av apparater?

Kolla svaret