Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi höjer priserna på tillsvidare i kraft varande avtal – priserna alltjämt mycket konkurrenskraftiga

Borgå Energi höjer elförsäljningspriserna för sina tillsvidareavtal Klimatsmart Original, Wind Original och EKO Original från och med den 1.11.2022. Grundavgifterna förblir oförändrade, det är bara energipriset som höjs.

De kraftigt stigande marknadspriserna på el det senaste året berör också Borgå Energi och dess kunder. Våra priser ligger också efter förhöjningarna under de riksomfattande genomsnittspriserna: tack vare en lyckad elanskaffning är vi fortfarande ett av de förmånligaste energibolagen för våra befintliga kunder.

Trots det utmanande marknadsläget vill vi vara ett pålitligt och konkurrenskraftigt alternativ för våra kunder nu och i fortsättningen”, säger Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg och fortsätter: ”På grund av de kraftigt stigande marknadspriserna på el är vi tvungna att höja priserna på våra Original-produkter och kan tillsvidare inte sälja dessa produkter åt nya kunder, eftersom de nuvarande verkliga marknadspriserna ligger på en klart högre nivå än våra priser också efter de kommande förhöjningarna.

Priset på el består av en grundavgift (euro/månad) och en energiavgift (cent/kWh). Det pris som i början av november träder i kraft på till exempel vår Klimatsmarta Original -produkt, är 19,9 cent/kWh (inkl. moms 24 %) när det nuvarande priset är 8,9 cent/kWh (inkl. moms 24%). De kommande prisförhöjningarnas inverkan i medeltal:

  • i en våningshuslägenhet ca 23 €/månad
    (förbrukning ca 2 500 kWh/år)
  • i ett icke eluppvärmt småhus ca 46 €/månad
    (förbrukning ca 5 000 kWh/år)
  • i ett eluppvärmt egnahemshus ca 157 €/månad
    (förbrukning ca 18 000 kWh/år)

Borgå Energis kundrelationschef Maria Käki har full förståelse för att elpriserna väcker frågor just nu. ”Dessvärre är vår kundtjänst därför tidvis överbelastad. Alternativt kan man också i vår Online-tjänst lätt och vid en för en själv lämplig tidpunkt kolla sina egna i kraft varande avtal, följa med el- och värmeförbrukning, uppdatera kontaktuppgifter samt kontrollera sina egna faktureringsuppgifter”, påminner Mari Käki.

Den finska regeringen förbereder ett beslut om att tillfälligt sänka mervärdesskatten på el från 24% till 10% från början av december 2022 till slutet av april 2023. Förändringen beaktas automatiskt på fakturan för den period mervärdesskatten har en lägre procent.

Ytterligare information:

Maria Käki, kundrelationschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Bilaga:

Marknadsöversikt