Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi utvidgar sina elektroniska tjänster

Borgå Energi har tagit i bruk e-signering vid undertecknandet av flera formulär på sin webbplats. e-signeringen sker med hjälp av Telia Sign -tjänsten och baserar sig på stark autentisering.

Utgångspunkten när det gäller elektroniskt uträttande av ärenden är att man med en digital underskrift kan sluta bindande avtal eller ge tillkännagivanden på ett säkert, snabbt och smidigt sätt var och när som helst. En på stark autentisering baserad e-signering bekräftar undertecknarens identitet, och någon handskriven underskrift behövs inte längre därefter.

Elektroniska tjänster är inte någonting nytt i Borgå Energis kundbetjäning, elavtal har till exempel redan länge kunnat beställas via Online-tjänsten. Nu föll det sig naturligt att ta teknologin till hjälp också vid undertecknandet av andra allmänt använda beställnings- och avtalsformulär.

”Vår primära målsättning är att göra vardagen enklare för våra kunder. När man till exempel kan sköta sina avtalsärenden på nätet när det bäst passar en själv, behöver man inte beställa tid hos kundbetjäningen inom bestämda tidsramar”, kommenterar Borgå Elnäts kundrelationschef Tomas Nordström.

Tillsvidare kan man på webbplatsen elektroniskt underteckna beställning av elanslutning, anslutningsformulär för småskalig elproduktion, samt formulär med vilket en elentreprenör kan skicka till exempel en anslutnings-/mätbegäran. I fortsättningen kommer formulärurvalet att breddas.

Du kan läsa mer om elektronisk identifiering på Traficoms cybersäkerhetscenters webbsida: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/var-verksamhet/reglering-och-tillsyn/elektronisk-identifiering

Formulär som kan undertecknas elektroniskt: Elektroniska tjänster
Ett elavtal beställer du enkelt i vår Online-tjänst.

Ytterligare information:

Maria Käki
kundrelationschef, Borgå Energi
050 370 2244
maria.kaki@pbe.fi