Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi -koncernens verksamhetsberättelse 2015

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 13 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen minskade 2,2 % under verksamhetsåret, värmeförbrukningen minskade 6,8 % i Borgå och 6,4 % i Lovisa. Marknadspriset på el har varit ca 6,3 €/MWh,… Read more »

Veckoslutets tunga snö och snöslask orsakar elavbrott på vårt område

Situationen 21.2.2016 kl. 10.30 Veckoslutets tunga snö och snöslask fastnar i träd och kvistar. Detta leder till att tunga, våta kvistar och träd faller på elledningar orsakar elavbrott på olika håll på vårt område. För tillfället är ca 295 hushåll utan el. Den första felanmälan fick vi sju tiden på morgonen. Elavbrott har förekommit under morgonen… Read more »

Höjning av elnätavgifterna för att möjliggöra investeringar i distributionsnätet

Meddelande. Publicerat: 29.01.2016 kl. 14:00 Finsk Energiindustri rf Många elnätbolag har meddelat om höjning av elnätavgifterna. Bakgrunden till höjningarna finns i de omfattande investeringar i distributionsnätet som svarar mot elmarknadslagens krav på distributionssäkerhet. Investeringarna skapar dock också arbetstillfällen och skatteintäkter. Distributionsnätet kommer att byggas ut och förnyas i betydande omfattning under kommande femton år. Energimyndigheten… Read more »

Elnätavgifterna stiger 1.3.2016

Borgå Elnät Ab höjer sina elnätavgifter med nio (9) procent den 1.3.2016. Prisförhöjningen har följande genomsnittliga inverkan i olika kundgrupper: 1,32 €/månad i en höghusbostad med en årlig elförbrukning på ca 2 000 kWh. 2,31 €/månad i en egnahems- eller radhusbostad med en årlig elförbrukning på 5 000 kWh. 4,38 €/månad i ett hus med eluppvärmning och… Read more »

Ett omfattande elavbrott i Gamla stan

Ett transformatorfel orsakade ett omfattande elavbrott i Gamla stan i Borgå vid midnatt. Första felanmälan fick vi lite efter midnatt. Som mest var ca 1600 kunder utan el. Till största delen kunde elen kopplas tillbaka inom en timme. För tillfället är ännu några enstaka kunder utan el. Vi strävar till att få elen tillbaka kopplad… Read more »

Finlands alla elavbrott på en och samma adress

Finsk Energiindustri har tagit ibruk en tjänst där man kan se alla elavbrott i Finland på en och samma adress: www.sähkökatkokartta.fi. Tjänsten är tillsvidare endast på finska. De flesta finska elbolag har på sina hemsidor information om distributionsstörningar. Avbrottskartorna fungerar i realtid och visar avbrottena i högspänningsnätet. Endel bolag visar också om det finns fel i… Read more »